empty

Huisregels

1- Chakti Total Body Center is een fitnesscentrum en hanteert een eenvoudig lidmaatschap systeem. We vragen geen inschrijfgeld. U betaalt maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks lidmaatschapsgeld.
2- De betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Chakti Total Body Center met een doorlopende SEPA machtiging het abonnementsgeld van uw rekening af te schrijven.
3- Elk jaar wordt de contributie aangepast met de inflatie index.
4- Als u zich inschrijft bent u minimaal een half jaar lid, ook bij een maandelijkse betaling. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand, na opzegging wordt de maandelijke contributie nog 1x geïncasseerd.
5- In de zomervakantie (periode van 6 weken) is er een aangepast groepsles rooster en zijn er aangepaste openingstijden.
6- Voor gezinnen is er een gezinsabonnement. Alleen als het gehele bedrag van één rekening geïncasseerd kan worden én als alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen, kan men in aanmerking komen voor een gezinsabonnement.
7- Opzegging van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend via het opzegformulier dat aan de balie verkrijgbaar is. Het is niet mogelijk om mondeling, via contactformulier of via de mail op te zeggen.
8- Leden van Chakti Total Body Center hebben in geval van langdurige ziekte (meer dan 1 maand) de mogelijkheid hun lidmaatschap om te zetten in een slapend lidmaatschap. In dat geval wordt er geen lidmaatschapsgeld geïnd. Er wordt altijd een einddatum van de blokkade bepaald. Als later blijkt dat de einddatum van de blokkade aangepast moet worden, neemt de klant contact op met Chakti.
9- Bij elk bezoek aan Chakti Total Body Center dient u uw clubcard/tag bij de receptie over de cardreader te halen. Hierop geen uitzonderingen.
10- Voor uw tag betaalt u € 6,-. Bij verlies, vernieling of niet terugbrengen van deze tag, wordt u verplicht een nieuwe tag te kopen.
11- In zowel de vrije fitness ruimte als in de groepsles zaal, is het dragen van schone sportkleding (t-shirt met mouwtjes en sportbroek) en schone schoenen met niet afgevende zolen verplicht.
12- Wij verwachten dat u de apparaten en andere attributen naar behoren gebruikt en schoonhoudt. Tijdens gebruik dekt u met uw handdoek de matjes en bekleding af. Eventuele zweetdruppels kunt u verwijderen met aanwezige reinigingsmaterialen. Na gebruik ruimt u trainingsattributen (matjes, gewichten, steps etc.) op.
13- Met het oog op uw eigen veiligheid dient u de aanwijzingen en adviezen van het personeel op te volgen.
14- Het sporten bij Chakti Total Body Center gebeurt geheel voor eigen risico. Wij kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel.
15- Chakti Total Body Center richt zich op wellness en gezondheid. Extreme vormen als bodybuilding en powerliften zijn niet toegestaan.
16- Chakti Total Body Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of vermissing van uw eigendommen.
17- Chakti Total Body Center behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren of een lidmaatschap te beëindigen.
18- Chakti Total Body Center behoudt zich het recht voor de huisregels te wijzigen.
19- In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de directie. Deze huisregels zijn opgesteld zodat iedereen in een prettige sfeer kan sporten en ontspannen. Als een ieder zich aan de regels houdt verloopt uw bezoek aan ons centrum des te aangenamer.


Veel plezier bij Chakti Total Body Center, wij zorgen dat u zich thuis voelt!