empty

Contributie

 

Lidmaatschap groepslessen en vrije fitness

  maand incasso 1/2 jr incasso jaar incasso
1x bezoek per week

€ 38,50

€ 219,50*

€ 416,00*

Onbeperkt bezoek

€ 47,00

€ 269,00*

€ 509,00*

Gezinsabon. 1x bezoek per week**

€ 105,00

€ 598,00*

€ 1133,50*

Gezinsabon. onbeperkt bezoek**

€ 130,00

€ 740,00*

€ 1402,00*

Dalurenabonnement*** € 36,00    
Easyfit € 30,50 € 173,50 € 328,50
Jeugdfit 1x bezoek per week (volgens lesrooster) € 26,50 € 150,50 € 285,00
Jeugdfit onbeperkt bezoek (volgens lesrooster) € 35,00 € 199,50 € 378,00

* Bij een jaarlijks of halfjaarlijks abonnement kan het abonnement 1x per jaar geblokkeerd worden voor vakantie, max. 1 maand. En er is korting t.o.v. de maandelijkse incasso.
** Voor een gezinsabonnement moet het hele bedrag van één rekeningnummer geïncasseerd kunnen worden en alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen.
***Dalurenabonnement 2x per week sporten op de volgende vaste tijden: 10:00 tot 12:00 -- 16:00 tot 18:00 -- 21:00 tot 22:00

Lidmaatschap CrossFit

  maand incasso
CrossFit only

€ 38,50

CrossFit all-in

€ 59,50

CrossFit & 1x fitness/groepsles € 49,50

Studenten*

€ 37,50

*Op vertoon van studentenpas all-in tarief voor CrossFit, fitness en groepslessen.

Eenmalige kosten

Inlog tag

€ 6,00