empty

Contributie

Lidmaatschap groepslessen en vrije fitness

  maand incasso   1/2 jr incasso jaar incasso
    na 2 jaar        
1x bezoek per week

€ 37,50

€ 36,75

€ 213,00*

€ 405,00*

Onbeperkt bezoek

€ 46,50

€ 44,50

€ 265,00*

€ 502,00*

Gezinsabon. 1x bezoek per week**

€ 101,00

 

€ 575,00*

€ 1090,00*

Gezinsabon. onbeperkt bezoek**

€ 125,00

 

€ 716,00*

€ 1357,00*

Dalurenabonnement*** € 33,50      
Easyfit € 29,00   € 164,00 € 305,00
Jeugdfit 1x bezoek per week (volgens lesrooster) € 25,00   € 142,50 € 270,00
Jeugdfit 2x bezoeken per week (volgens lesrooster) € 33,00   € 188,00 € 356,00

* Bij een jaarlijks of halfjaarlijks abonnement kan het abonnement 1x per jaar geblokkeerd worden voor vakantie, max. 1 maand. En er is korting t.o.v. de maandelijkse incasso.
** Voor een gezinsabonnement moet het hele bedrag van één rekeningnummer geïncasseerd kunnen worden en alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen.
***Dalurenabonnement 2x per week sporten op de volgende vaste tijden: 10:30 tot 12:00 -- 17:00 tot 18:30 -- 20:30 tot 22:00

Lidmaatschap CrossFit

  maand incasso
CrossFit only

€ 37,00

CrossFit all-in

€ 57,50

CrossFit & 1x fitness/groepsles € 47,50

Studenten*

€ 36,00

*Op vertoon van studentenpas all-in tarief voor CrossFit, fitness en groepslessen.

Eenmalige kosten

Inlog tag

€ 6,00

Verander-Je-Leefstijl cursus

€ 81,00