empty

Contributie

Bij eventuele lockdown wordt je abonnement gecompenseerd

Lidmaatschap groepslessen en vrije fitness

  maand incasso 1/2 jr incasso jaar incasso
1x bezoek per week

€ 38,00

€ 217,00*

€ 410,00*

Onbeperkt bezoek

€ 46,50

€ 265,00*

€ 502,00*

Gezinsabon. 1x bezoek per week**

€ 103,50

€ 590,00*

€ 1118,00*

Gezinsabon. onbeperkt bezoek**

€ 128,00

€ 730,00*

€ 1382,00*

Dalurenabonnement*** € 34,50    
Easyfit € 30,00 € 171,00 € 324,00
Jeugdfit 1x bezoek per week (volgens lesrooster) € 26,00 € 148,00 € 281,00
Jeugdfit onbeperkt bezoek (volgens lesrooster) € 34,00 € 194,00 € 367,00

* Bij een jaarlijks of halfjaarlijks abonnement kan het abonnement 1x per jaar geblokkeerd worden voor vakantie, max. 1 maand. En er is korting t.o.v. de maandelijkse incasso.
** Voor een gezinsabonnement moet het hele bedrag van één rekeningnummer geïncasseerd kunnen worden en alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen.
***Dalurenabonnement 2x per week sporten op de volgende vaste tijden: 10:00 tot 12:00 -- 16:00 tot 18:00 -- 21:00 tot 22:00

Lidmaatschap CrossFit

  maand incasso
CrossFit only

€ 38,00

CrossFit all-in

€ 59,00

CrossFit & 1x fitness/groepsles € 49,00

Studenten*

€ 37,00

*Op vertoon van studentenpas all-in tarief voor CrossFit, fitness en groepslessen.

Eenmalige kosten

Inlog tag

€ 6,00

Verander-Je-Leefstijl cursus

€ 99,00