empty

Contributie

Lidmaatschap groepslessen en vrije fitness

  maand incasso     1/2 jr incasso jaar incasso
  1e jaar na 1 jaar      na 2 jaar        
1x bezoek per week

€ 36,50

€ 36,00

€ 35,50

€ 201,00*

€ 382,00*

Onbeperkt bezoek

€ 45,50

€ 44,50

€ 43,00

€ 246,50*

€ 467,00*

Gezinsabon. 1x bezoek per week**

€ 98,00

€ 98,00

€ 98,00

€ 557,50*

€ 1056,50*

Gezinsabon. onbeperkt bezoek**

€ 122,00

€ 122,00

€ 122,00

€ 692,00*

€ 1312,50*

Dalurenabonnement*** € 32,50        
Easyfit € 28,00     € 157,50 € 298,50
Jeugdfit 1x bezoek per week € 24,00     € 138,00 € 262,00
Jeugdfit 2x bezoeken per week € 32,00     € 180,50 € 342,00
Personal training Frank Akkermans - www.challengetrainer.nl

* Bij een jaarlijks of halfjaarlijks abonnement kan het abonnement 1x per jaar geblokkeerd worden voor vakantie, max. 1 maand. En er is korting t.o.v. de maandelijkse incasso.
** Voor een gezinsabonnement moet het hele bedrag van één rekeningnummer geïncasseerd kunnen worden en alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen.
***Dalurenabonnement 2x per week sporten op de volgende vaste tijden: 10:30 tot 12:00 -- 17:00 tot 18:30 -- 20:30 tot 22:00

Lidmaatschap C-Box

  maand incasso
Crossfit only

€ 35,00

Crossfit all-in

€ 55,50

Studenten*

€ 35,00

*Op vertoon van studentenpas all-in tarief voor crossfit, fitness en groepslessen.

Eenmalige kosten

borg pasje

€ 10,00

Verander-Je-Leefstijl cursus

€ 78,50